pasaldinti

pasaldinti
pasáldinti tr., pasal̃dinti K 1. N, Š, LL169, NdŽ, Slv įdėti saldumo, padaryti saldų: Pasáldino kavą Dkš. Pasaldink arbatą, pilvą po pietų, misą alaus J. | prk.: Jei ištenkate, atsiųskite man pagelbos – aš nors sykį kitą kąsnelį duonos sau pasaldysiu (paskaninsiu, pagerinsiu) Tat. ^ Upės nepasáldinsi (aukščiau bambos neiššoksi) Dkš. | refl. tr. NdŽ: Aš jau kavą pasisáldinau Pc.užbalinti: Kanapės grūdų sumalam ir pasáldinam buzą Dv. 2. prk. padaryti malonų, mielą: Jo senelė taip pat labai mylėjo savo anūką, jaunose dienose pasaldino ne vieną jo vargingo gyvenimo valandą J.Balč. Galim palinksminti ir pasaldint dienas LTR(Pns). Tiktai daina jai gyvenimą pasaldindavusi Š. Krikščionys maldomis pasaldina nelaimę V.Kudir. 3. prk. pavaizduoti pagražintai: Liekame abejingi dirbtiniam, pasaldintam grožiui . Gerokai pasaldintoji [eilėraščio] forma neįgalėjo visai tikro jausmo nuslopinti LTI525. 4. J padaryti, kad pasaltų. \ saldinti; apsaldinti; atsaldinti; įsaldinti; nusaldinti; pasaldinti; persaldinti; prasaldinti; prisaldinti; susaldinti; užsaldinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • pasaldinti — pasáldinti vksm. Pasisáldinti arbãtą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pašaldinti — NdŽ žr. pašaldyti. šaldinti; atšaldinti; įšaldinti; nušaldinti; pašaldinti; peršaldinti; prišaldinti; sušaldinti; užšaldinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisaldinti — tr. 1. daug ko pasaldinti: Daug prisaldinai kavos, neišgersim Ėr. 2. pasaldinti: Še, priduok jai blyną kad prisaldytų (apteptų medum) Skr. saldinti; apsaldinti; atsaldinti; įsaldinti; nusaldinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsaldinti — tr. 1. R373, N, J, Ser šiek tiek pasaldinti. 2. prk. padaryti malonų, mielą: Meilė apsaldins kančias rš. 3. apdaiginti rugius alui, saldei: Apsaldysi miežius, sudaigysi – [alus] bertainius sprogdydavo! Vn. Nemoki apsaldyt! Lp. ◊ šìrdį apsaldinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasaldinimas — sm. (1) 1. LL132, NdŽ → pasaldinti 1: Klausės ir vis didesniu skoniu siurbčiojo iš stiklinės, lyg didžiausis pasaldinimas būtų jai buvę sūnaus žodžiai, ne sukrus Vaižg. 2. NdŽ saldinimo priemonė. 3. → pasaldinti 2: Rūpinosi vien tik apie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasaldinti — tr., prasal̃dinti K 1. NdŽ persaldinti: Prasaldinai arbatą – gyvas cukrus Krš. Vieną sykį aš buvau tą košę prasaldinus Jrb. Ka aš verdu, aš visumet prasal̃dinu Trk. | refl. tr. K, NdŽ: Teip buvau dideliai prasisaldinusi kavą – neskaniai Štk. 2. J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsaldinti — tr. NdŽ, įsal̃dinti NdŽ; N, Ser gerai pasaldinti: Ponios Sviestavičienės priedas prie pietų – kompotas iš juodųjų slyvų labai įsaldintame pieno miešime Vaižg. | refl. NdŽ. saldinti; apsaldinti; atsaldinti; įsaldinti; nusaldinti; pasaldinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmiešti — apmiẽšti, ia, àpmiešė tr. 1. R užraugti (alų). 2. N pasaldinti. miešti; apmiešti; atmiešti; įmiešti; išmiešti; numiešti; pamiešti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsaladyti — ×apsaladyti tr. atmiešti, pasaldinti: Apsaladytas N(B), [K]. saladyti; apsaladyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmiešti — atmiẽšti, ia, àtmiešė tr. 1. atskiesti: Neatmieši su litru pieno katilo košės Ktk. Atmiešk molį – tokiu tirštu negalima lipdyti Vv. Nereikėjo duoti vieno spirito gerti – reikėjo par pusę su vandeniu atmiẽšti Vkš. Buvo per daug užrūgęs alus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”